Úvod

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
MÍSTNÍ KNIHOVNY LHOTKA U LITULTOVIC

LH5

ADRESA KNIHOVNY:
Lhotka u Litultovic 61
747 55 Litultovice
PŮJČOVNÍ DOBA:
Čtvrtek 16.00 – 18.00 hod
KNIHOVNICE:
Věra Chodurová