Základní údaje

název knihovny:
Místní knihovna Lhotka u Litultovic

sídlo knihovny:
Lhotka u Litultovic 61

evidenční číslo knihovny:
1997

sigla knihovny:
OPG539