Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:                    10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 10 let:        20,- Kč/ 1 rok
studenti:                          10,- Kč/ 1 rok
důchodci:                          10,- Kč/ 1 rok
právnické osoby:            50,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Lhotka u Litultovic.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 6, – Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 12,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení: 25,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč