O knihovně

KDE KNIHOVNU NAJDETE?

Místní knihovna Lhotka u Litultovic se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu.

HISTORIE KNIHOVNY

Z kronik obce Lhotka u Litultovic