Služby

SLUŽBY KNIHOVNY

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

  • půjčování knih a časopisů
  • veřejný internet
  • odborná pomoc při výběru knih
  • 3x ročně soubor nových knih
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského
  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích

 

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let: 10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 10 let: 20,- Kč/ 1 rok
studenti 10,- Kč/ 1 rok
důchodci 10,- Kč/ 1 rok
právnické osoby 50,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Lhotka u Litultovic.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 6, – Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 12,- Kč po
51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 25,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč

Knihovní řád